RF 80C

ROSS RF-80C

สายแจ็ค RF-80C

หมวดหมู่: ,

รายละเอียดสินค้า

ROSS RF-80C  :  สายต่อเครื่องช่วยเอฟเฟค

ห้วแจ็คโฟนงอ – ท้ายแจ็คโฟนงอ

ความยาว  80  เซนติเมตร