RAGE 308 Classic(2)
RAGE 308 Classic(1)RAGE 308 Classic(3)RAGE 308 Manu

RAGE 308 Classic

ตู้แอมป์กีตาร์ RAGE 308 Classic

หมวดหมู่: ,

รายละเอียดสินค้า

RAGE 308 Classic

– กำลังขับ 30วัตต์

– มีเอฟเฟ็คเสียงแตก

– ปุ่มปรับ ทุ้ม กลาง แหลม