Q-500 USB(2)
Q-500 USB(1)Q-500 USB(3)Q-500(4)

Q-500 SUBWOOFER / MP3

Q-500 SUBWOOFER / MP3

หมวดหมู่: ,

รายละเอียดสินค้า

STEREO INTEGRATED POWER AMPLIFIER  Q-500

เพาเวอรแอมป์อินเตเกรต 500 วัตต์

– ไมค์ 2 แชนแนล

– ปรับแต่งเสียงไมค์ ทุ้มแหลม

– ดิจิตอลเอคโค่

– ปรับแต่งเสียงโดยพาราเมตริก 5 แบนด์

– เครื่องเล่น MP3

– วงจรกรองความถี่ต่ำ สามารถปรับความถี่และความแรงของซับวูฟเฟอร์

– พัดลมระบายอากาศ