Bass BOX(2) Web
Bass BOX(1) WebBass BOX(2) WebBass BOX(5) WebBass BOX(3) WebBass BOX(4) Web

BASS BOX กล่องกีตาร์เบส

BASS BOX กล่องกีตาร์เบส

หมวดหมู่: ,

รายละเอียดสินค้า

– ภายในเป็นพรมกันกระแทก

ขนาดภายในกล่อง(กxสxล) : 39 x 123.3 x 8.5  เซนติเมตร

ขนาดภายนอกกล่อง(กxสxล) : 40.7 x 125 x 10.5  เซนติเมตร