BA-157 Compressor2F(2) Web
BA-157 Compressor2F(1) WebBA-157 Compressor2F(2) WebBA-157 Compressor2F(3) WebBA-157 Compressor2F(4) WebBA-157 Compressor2F(5) WebBA-157 Compressor2F(6) WebBA-157 Compressor2F(7) Web

BASS AMP BA-157 COMPRESSOR / EQ 12″x4

ตู้แอมป์เบส รุ่น BA-157 COMP. EQ 12″x4

Product Description

ตู้แอมป์เบส รุ่น BA-157 COMPRESSOR / EQ 2ชั้น

ลำโพง 12 นิ้ว 4 ดอก

กำลับขับ 150 วัตต์

มี COMPRESSOR เพดานเสียง

มีโวลุ่ม EQ 7 แบรนด์

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “BASS AMP BA-157 COMPRESSOR / EQ 12″x4”