BASS 100P 15n(2)
BASS 100P 15n(1)BASS 100P 15n(3)BASS 100P 12n 15n Man

BASS 100P 15″

ตู้แอมป์เบส รุ่น BASS 100P 15″

Product Description

BASS AMPLIFIER  BASS 100P

ตู้แอมป์เบสลำโพงขนาด 15 นิ้ว

กำลังขับ 150 วัตต์

พร้อมล้อสำหรับเคลื่อนย้ายอย่างสะดวก